Ungponnyutställning Osby 12 September

Proposition för Shetland Syds Ungponnyutställning i Osby den 12/9.

Domare: Meddelas senare                                                                      
Plats: Osbyortens Ryttarförening, Osby.                                                                   Utställningsansvarig: Camilla Kjellman   0732 552358                                         Platsansvarig: Malin Sjöholm  076-8522230                                          
Anmälan senast 12/8, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift : 250 kr per ponny. Rabatt för Sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Utländsk betalning : IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.
Följande klasser anordnas: 1-9,19, Tömkörning.                            
Bruksklass Tömkörning 75 kr/start. 
Anmälningsavgift Klass 19,  75 kr.    
 Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.                             Färgklasser: Ja, sammanslagning kan ske.                                                      Underlag utställning: Ridhus                                                                         
 Boxar: Nej                                                                                      
Servering: Ja.                                                                             
 Följande Hederspriser delas ut: Bästa svenskfödda, Bästa gångarter MINI.                                                                                      
Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.