Bruksdag med Drive-in utställning 15/6

Hela teamet runt bruksdagen hälsar er varmt välkomna till en fartfylld dag med våra shetlandsponnyer!

Start Bruks kl 10.00.
OBS!!
Startar med banhoppning MELLAN 10-10.30 därefter startar handlerhopp då det är på samma bana.
Start Kl .10 körning därefter tömkörning då det är på samma bana.
Start kl 10 agility.
Start kl 10 Lead Rain.
För att förtydliga: ALLT ÄR DROPP-IN!

Start utställning 9.00, lunchpaus ca kl 12 å då drar vi igång Klass 19A, 19B, 19C så håller redo vid utställningsringen ni som skall visa i handlerklass!

Fika o matservering finns hela dagen.
Vi har även i år kölappar till dropp-in utställningen, de kommer att sitta på en pinne vid utställningsringen.
Tänk på alla ni som visar 3- åringar att de skall mätas före bedömningen OCH PASS SKALL VISAS UPP VID MÄTNING FÖR ID- KONTROLL. Mätning mellan 8.30- 11.30.
Vi räknar med ca 50 ponnyer till utställningen.

Här är antalet startande i bruksklasserna.
Klass 19A Handlerklass- 5 st
Klass 19B – 2 st
Klass 19C – 5st

Klass 22B Precionskörni g- 1 st

Klass 23A Tömkörning – 3st
Klass 23B – 1 st
Klass 23C – 8 st

Klass 24A Agility – 8st
Klass 24B – 4 st
Klass 24C- 15st

Klass 25A Minihoppning- 5st
Klass 25B – 1 st

Klass 26A Minidressyr (Lead Rain) – 6st

Klass 27A Handlerhopp- 8st
Klass 27B – 5 st
Klass 27C- 14st

Det kan tillkomma efteranmälningar!

Bruksdag med Drive in utställning 15/6 Frosta Ryttarförening Hörby.

Klass 26 Minidressyr (Lead Rain): Ingår skritt, trav, halt, vänd snett igenom, stor volt. OBS OBS! Ledare är ett krav!

Domare ger instruktionerna som ekipaget rider efter.

Klass 25a Minihoppning. 20 cm – 30 cm. Häst får
ledas. Bed: Snabbast tid, rivning ger tidstillägg.

Klass 25b Hoppning 40 cm. Bed: Snabbast tid,
rivning ger tidstillägg. Häst får ej ledas.

Klass 25c Hoppning L:D Bed: Snabbast tid, rivning
ger tidstillägg.

Klass 27a Handlerhopp, 5-9 år. Bed: rivningar och tid.

Klass 27b 10-16 år.

Klass 27c 17 år och äldre.

Handlerhopp innebär att man leder/springer med sin ponny genm en hoppbana.

Klass 23a Tömkörning mellan koner lätt klass, 5-9 år. Bed: rivningar och tid.

Klass 23b 10-16 år.

Klass 23c 17år och äldre.

Klass 22a Precisionskörning mellan koner. 10-16 år. Bed: rivningar och tid.

Klass 22b 17 år och äldre.

Klass 19a Handlerklass, 5-9 år.

Klass 19b 9-16 år.

Klass 19c 17 år och äldre.

Agility här bedöms inte ponnyn, utan du som visar din ponny. Råd och instruktioner fås från domaren vid behov.

Klass 24a Agility 5-9 år.

Klass 24b 10-16 år

Klass 24c 17 år och äldre.

Hindren som ingår är däck, draperi, bollkastning,
backning mellan bommar, balansgång för handlern
mm. Endast föranmälda ponnyer till bruksklasser och utst’llning har rätt att tävla om dagens hederspris.

Bruksdagens Regler:

*Bett enligt TR. *Vårdad klädsel. *Skor och stövlar
med klack. *Sporrar max 15mm. *Spö max 75 cm
i ridklasser. *Hjälm i ALLA klasser om du är under 14 år och rekommenderas vid all hantering.
*Säkerhetsväst i alla ridklasser. *Ponnyn får max starta i 4 ridklasser och 3 körklsser.

Klass 18 Officiell drive-in utställning med anmälan på plats för alla shetlandsponnyer.

Domare: Håkan Erlandsson

Guldhästar som deltagit i Bruksgrenar tävlar om
Bästa allround standard, Bästa allround Mini, ägare/
visare tävlar om Bästa Junior, Bästa Senior. Inga klassvinnare eller champion utses.
Priser: Rosetter till samtliga startande. Hederspris till segrare i bruksklasser samt hederspris under
dagen till: Bästa allroundponny standard, Bästa allroundponny mini, Bästa Junior upp till 16 år, Bästa senior 17 år och äldre.

Samtliga klasser är öppna för renrasiga shetlandsponnyer (raskod 38-) hästpass måste uppvisas på
uppmaning!

Inga övre åldersgränser vare sig på
hästar eller på ryttare/kuskar – kravet vid ridning är att ekipagen ska vara propertionerligt.

I uppvisarklass, agility och drop-in utställning får man starta ponny från 1 år, vid tömkörning ska
ponnyn vara 2 år eller äldre. Vid ridning och körning 3 år och äldre.
OBS! Ponnyer som ska föla 2019 äger ej rätt att delta, ej heller föl födda 2019.

Bruksdagen är främst öppen för medlemmar i Sveriges Shetlandssällskap, men i mån av plats är även icke medlemmar är välkomna till dubbel anmälningsavgift.

Varken grönt kort eller vaccination krävs!

Anmälningsavgift bruksgrenar: 75 kr/ekipage och start. För icke medlemmar 100kr per ekipage och start.

Anmälningsavgiften betalas till Shetland Syd, bankgiro: 103-0105. Efteranmälan mottages mot en anmälningsavgift på 100 kr per bruksgren för medlemmar och 200 kr per bruksgren för icke medlem. Efteranmälan kan göras fram till innan bruksgrenens start.

Anmälningsavgift för drop-in utställning: 200 kr/ponny och medlem samt 400kr/ponny för icke medlem.


Betalas KONTANT på plats. Är ni med i bruksklasser också och skall ha paketpris så betalas det senast den 1/6 till bankgiro: 103-0105. Bruksdag med drive-in utställning arrangerad av Shetland Syd.
Lördagen den 15/6 2019 i Hörby, Frosta Ryttarförening .

Paketpris:

1: Anmäl till 4 bruksgrenar OCH utställningen för 400 kr, anmälan senast 1:e Juni.

2: Anmäl till 6 bruksgrenar OCH utställningen för 500 kr, anmälan senast 1:e Juni.

Anmälan sker skriftligt på SSS bruksblankett senast 1 Juni till
Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp eller via mail till: sandbacka@hotmail.com

Frågor till Camilla Kjellman 0732 552358 eller Mariette Skaby 0735 378535

Man ska kunna uppvisa
stamtavla om hästen inte finns med i webstamboken eller Blå basen.

Varmt Välkomna!