Utställningar

Länk till grundpropositionerna samt digital anmälan: http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/grundproposition/

Bjärsjölagård

Proposition för Shetland Syds utställning den 18/8

Domare: 2st, Christina Ivarsson och Maria Jansson

Plats: Bjärsjölagård

Utställningsansvarig: Anneli Archenholtz, hasselbostuteri@gmail.com

Platsansvarig: Edith Eriksson, hultaedith@gmail.com

Anmälan senast: 18/7 anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.

 Anmälningsavgift: 250: -/ponny för medlemmar i SSS . Rabatt för sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer! Från den 3:e ponnyn och fler kostar det 200kr/st.

Anmälningsavgiften för klass 1, 1M, 2 och 2M föl är 150: – om modern är anmäld till utställningen. 

Klass 19 kostar 50:-./startande 

Dubbel avgift för icke medlem i SSS

Insättning på Syds konto: Swedbank, bankgiro 103-0105 

Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158 BIC/SWIFT SWEDSES Kom ihåg att märka din betalning med medlemsnummer ELLER kontaktuppgifter. 

Följande klasser anordnas: 1-17, 19 

Färgklasser: JA (sammanslagning kan ske)

Underlag: Bedömningen sker på gräs 

Boxar: Nej 

Servering: Ja (det går att betala med kort och/eller Swish)

Särskilda Bestämmelser: Minst 50st anmälda, Betalningsdatum gäller.  

Öppen poängbedömning av domare, Meriterande för SSS utmärkelser. Valör tilldelas samt snitt/delpoäng av de två domarnas gemensam poäng.

Välkomna till

Bruksdag med Drive in utställning 15/6 Frosta Ryttarförening Hörby.

Klass 24 Minidressyr (Lead Rain): Ingår skritt, trav, halt, vänd snett igenom, stor volt. OBS OBS! Ledare är ett krav!

Domare ger instruktionerna som ekipaget rider efter.

Klass 25a Minihoppning. 20 cm – 30 cm. Häst får

ledas. Bed: Snabbast tid, rivning ger tidstillägg.

Klass 25b Hoppning 40 cm. Bed: Snabbast tid,

rivning ger tidstillägg. Häst får ej ledas.

Klass 25c Hoppning L:D Bed: Snabbast tid, rivning

ger tidstillägg.

Klass 19a Handlerhopp, 5-9 år. Bed: rivningar och

tid.

Klass 19b 10-16 år.

Klass 19c 17 år och äldre.

Handlerhopp innebär att man leder/springer med

sin ponny igenom en hoppbana.

Klass 23a Tömkörning mellan koner lätt klass,

5-9 år. Bed: rivningar och tid.

Klass 23b 10-16 år.

Klass 23c 17år och äldre.

Klass 22a Precisionskörning mellan koner. Bed:

rivningar och tid. 10-16 år.

Klass 22b 17 år och äldre.

Klass 19a Handlerklass, 5-9 år.

Klass 19b 10-16 år.

Klass 19c 17 år och äldre.

Här bedöms inte ponnyn, utan du som visar

ponnyn, ert samarbete och dina förberedelser av

dig och din ponny. Råd och instruktioner fås av

domaren vid behov.

Klass 24a Agility 5-9 år.

Klass 24b Agility, 10-16 år.

Klass 24c Agility, 17 år och äldre.

Hindren som ingår är däck, draperi, bollkastning,

backning mellan bommar, balansgång för handlern

mm. Endast föranmälda ponnyer till bruksklasser

och utställning har rätt att tävla om dagens

Hederspriser.

BRUKSDAGENS REGLER:

*Bett enligt TR. *Vårdad klädsel. *Skor och stövlar

med klack. *Sporrar max 15mm. *Spö max 75 cm

i ridklasser. *Hjälm i ALLA klasser om du är under

14 år och rekommenderas vid all hantering.

*Säkerhetsväst i alla ridklasser. *Ponnyn får max

starta i 4 st ridklasser och 3 st körklasser.

Klass 18 Officiell drive-in utställning med anmälan

på plats för shetlandsponnyer.

Domare: Håkan Erlandsson

Guldhästar som deltagit i Bruksgrenar tävlar om

Bästa allround standard, Bästa allround Mini, ägare/

visare tävlar om Bästa Junior, Bästa Senior. Inga

klassvinnare eller champion utses.

Priser: Rosetter till samtliga startande. Hederspris

till segraren i varje bruksklass. Hederspriser under

dagen till: Bästa allroundponny standard, Bästa allroundponny mini, Bästa Junior upp till 16 år, Bästa

Senior 17 år och äldre.

Samtliga klasser är öppna för renrasiga shetlandsponnyer (raskod 38-) hästpass måste uppvisas på

uppmaning! Inga övre åldersgränser vare sig på

hästar eller på ryttare/kuskar – kravet vid ridning är

att ekipagen skall vara proportionerligt.

I uppvisarklass, agility och drop-in utställning får

man starta ponnyn från 1 år, vid tömkörning ska

ponnyn vara 2 år eller äldre. Vid ridning och körning

skall ponnyn vara från 3 år eller äldre.

OBS! Ponnyer som ska föla 2019 äger ej rätt att

delta, ej heller föl födda 2019.

Bruksdagen är främst öppen för medlemmar i Sveriges Shetlandssällskap, men i mån av plats är även

icke medlemmar välkomna till dubbel anmälningsavgift.

**Varken grönt kort, mätintyg eller vaccinationsintyg

krävs.

Anmälningsavgift för bruksgrenar: 75 kr per

start för medlemmar, 100 kr per start för icke

medlemmar. Anmälningsavgiften betalas till Shetland Syd, bankgiro: 103-0105. Efteranmälan mottages mot en anmälningsavgift på 100 kr per bruksgren för medlemmar och 200 kr per bruksgren för

icke medlemmar. Efteranmälan kan göras fram till

senast innan bruksklassens början.

Anmälningsavgift för drop-in utställning: 200 kr/

ponny för medlem. 400 kr/ponny för icke medlem.

Betalas KONTANT på plats. Är ni med i bruksklasser också och skall ha paketpris så betalas det senast den 1/6 till bankgiro: 103-0105.

Bruksdag med Drive-In utställning i Shetland SYD

Lördagen den 15/6 2019 i Hörby, Frosta Ryttarförening

PAKETPRIS:

1: Anmäl till 4 bruksgrenar OCH utställningen för 400 kr, anmälan senast 1:e Juni.

2: Anmäl till 6 bruksgrenar OCH utställningen för 500 kr, anmälan senast 1:e Juni.

Anmäl skriftligen på SSS bruksblankett senast 1:e juni till:

Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp eller via mail till: sandbacka@hotmail.com

Frågor till Camilla Kjellman 0732 552358 eller Mariette Skaby 0735 378535

Anmäl genom att skicka in anmälningsblankett samt gärna kopia på hästpassets

stamtavla om hästen inte finns med i webstamboken eller Blå basen.

Varmt Välkomna!

Kommentera