Kriterier för Syds hederspriser

Kriterier för att koras till Årets Shetland Sydponny är följande:

 1. Ponnyn skall ägas av en medlem i Shetland Syd.
 2. Ponnyn skall vara uppfödd av en Sydmedlem (medlem ponnyns födelseår).
 3. Ponny skall under året ha högst poäng på någon av Shetland Syds utställningar.
 4. Är det flera ponnyer med samma poäng, går man efter poängraden med början på typen, är det flera ponnyer med samma poäng, delas priset.

Styrelsen utser ponnyn o bjuder in pristagaren till årsmötet.

Årets Sydponny BRUKS

Se nedan hur du räknar din shetlandsponnys poäng och skicka sedan resultatet till : Ansvarig i shetland Syds styrelse Skicka med kopior på era resultat -alla resultat ska kunna kontrolleras.

Kriterier för att koras till Årets Shetland Sydponny BRUKS är följande:

 1. Ponnyn skall ägas av en medlem alt famedlem i Shetland Syd.
 2. Ponnyn får tillgodoräkna sig poäng som den fått på Shetland Syds utställningar och bruksaktiviteter, samt trav/galopplöp, körtävling, även deltävligar inom körtävlingen, hopptävling eller dressyrtävling inom Sverige under det gångna året.
 3. Ponnyn måste kombinera aktiviteterna. Alltså minst 2 aktiviteter! Gärna fler!
 4. .Max tre utställningsresultat och max 5 andra aktiviteter får tillgodoräknas.
 5. Om ponnyn ägs av uppfödaren får den 2 extra poäng.

Poängberäkning utställning:

 • 42 poäng eller mer ger 10 p.
 • 41 poäng ger 8 p
 • 40 poäng ger 6 p
 • 39 poäng ger 4 p
 • 38 poäng ger 2 p.
 • BIS, BIM eller Reserv-Bis ger 5 poäng extra
 • Championatvinst ger 4 poäng extra.
 • Dessa poäng kan endast erhållas en gång per utställning. (Blir man först champion och sedan Bis får man alltså bara 5 poäng)

Poängberäkning bruksaktivitet på Syd utställningar samt, galopp/travlopp, hopptävling, dressyrtävling, körtävling.

 • 1:a plats ger 10 poäng
 • 2:a plats ger 8 poäng
 • 3:e plats ger 6 poäng
 • 4:e plats ger 4 poäng
 • 5:e plats ger 2 poäng

Handlermästare

Kriterier för att koras till handlermästare:

 1. Handlern skall vara medlem alt fam medlem i Syd.
 2. Max 16 år.
 3. Handlern får tillgodräkna sig poäng som den fått i handlerklasser på Shetland Syds utställningar under 2018.
 4. Minst 3 resultat max 5 resultat.
 5. En mästare i varje ålderskategori av Minior o Junior utses.

Poängberäkning:

1:a ger 10 p, 2:a ger 8 p och 3:a ger 6 p

Bruksmästare

Kriterier för att koras till Bruksmästare:

 1. Visaren skall vara medlem alt fam medlem i Syd.
 2. Max 16 år.
 3. Visaren får tillgodoräkna sig poäng den fått på Shetland Syds utställningar med bruksaktiviteter samt ett resultat från annan lokalförenings bruksgrenar samt SSS
 4. Minst 3 resultat max 5 resultat.

Poängberäkning:

1:a ger 10 p, 2:a ger 8 p och 3:a ger 6 p

Du ansöker själv om priserna senast den 31/12. Ansökan o kopior på protokollen skickas till:

Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp,

Priserna delas ut vid årsmötet.