Utmärkelser

Varje år utses flera utmärkelser till ponnyer och ägare i Shetland Syd. Dessa kan du läsa om i Tidningen Nr 4 varje år.
Detta gäller för samtliga priser nedan:

Hederspriser!

Hederspris till det 3-åriga shetlandssto som på premiering under året erhållit högst poäng. Har flera ston samma totalpoäng utses en vinnare efter högsta delpoäng med början på första bedömningspunkten. Skulle det trots detta inte gå att utse en vinnare kan priset delas. Ponnyn ska vara uppfödd o ägd av en medlem i Shetland Syd.

För att erhålla priset måste det hämtas på efterföljande årsmöte.

Hederspris till den nygodkända shetlandshingst som på avelsvärdering under året erhållit högst poäng. Har flera hingstar samma totalpoäng utses en vinnare efter högsta delpoäng med början på  första bedömningspunkten. Skulle det trots detta inte gå att utses en vinnare kan priset delas. Ponnyn skall vara uppfödd och ägd av en medlem i Shetland Syd.

För att erhålla priset måste det hämtas på efterföljande årsmöte.

Handlermästare 2019

Kriterier för att koras till handlermästare:

1. Handlern skall vara medlem alt fam medlem i Syd.

  1. Max 16 år.
  2. Handlern får tillgodräkna sig poäng som den fått i
    handlerklasser på Shetland Syds utställningar under 2019.
  1. Minst 3 resultat max 5 resultat.

Poängberäkning:

1:a 10 p

2:a 8 p

3:a 6 p

Bruksmästare 2019

Kriterier för att koras till agilitymästare:

  1. Visaren skall vara medlem alt fam medlem i Syd.
  2. Max 16 år.
  3. Visaren får tillgodoräkna sig poäng den fått på Shetland Syds utställningar under 2019.
  4. Minst 3 resultat max 5 resultat.

Poängberäkning:

1:a 10 p

2:a 8 p

3:a 6 p


                    Du ansöker själv om priserna senast den 31/12-2020.

                          Ansökan o kopior på protokollen skickas till:

                Camilla Kjellman,   Håstenslöv 1571,  268 72 Teckomatorp.

                     Priserna delas ut vid Shetland Syds årsmöte 2021.

Var pristagare meddelas via post.

Kommentera