Föreningen

Shetland Syd grundades 1993. Syds område sträcker sig över Skåne, Blekinge, Småland. Grundarna var Jannie Cawén-Ringdahl, Carl-Gustaf Ringdahl och Bengt Ohlsson. Shetland Syd är en lokalförening till Sveriges Shetlandssällskap, och följer deras regler och riktlinjer vid utställningar.

Föreningen anordnar årligen ett antal utställningar, en bruksdag samt kurser för medlemmarna.
Du blir medlem i Shetland Syd genom att sätta in medlemsavgiften på Sveriges Shetlandssällskaps bankgiro 260-9675. Ange namn, adress och telefonnummer samt SYD på inbetalningen.
Vid medlemskap för hel familj skall anges vem som är ”huvudmedlem” samt namnen på de övriga familjemedlemmarna

Du får tidningen Shetlandsponnyn, som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller propositioner till alla utställningar som anordnas av SSS eller deras regionalföreningar, resultat och andra intressanta artiklar och referat från våra aktiviteter.
Som medlem får du också annonsera på vår hemsida samt deltaga vid våra utställningar och aktiviteter till reducerat pris.

Du får tidningen Shetlandsponnyn, som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller propositioner till alla utställningar som anordnas av SSS eller deras regionalföreningar, resultat och andra intressanta artiklar och referat från våra aktiviteter.
Som medlem får du också annonsera på vår hemsida samt deltaga vid våra utställningar och aktiviteter till reducerat pris.

Av medlemsavgiften går 50:- till Shetland Syd för enskild medlem och 75:- för hel familj.

Väl mött på någon av våra aktiviteter.

/Styrelsen Shetland Syd.

Kommentera